Ale również zdarzają się przypadki, kiedy przywracanie systemu niewiele daje.

Skuteczność dotyczy zwłaszcza sterowników i programów głębiej ingerujących w działanie

sprzętu oraz nieudanych aktualizacji systemu. W innych przypadkach, na przykład

zawirusowania komputera przywracanie jest na ogół mało skuteczne.

Niemniej generalnie lepiej jest przywrócić system do stabilnego punktu przywracania

zamiast od razu go przeinstalowywać i dobrze jest utrzymywać ostatni punkt przywracania.