Oj, Ameryki nie odkryłeś. O apng można poczytać np. tu:

pl.wikipedia.org/wiki/Animated_Portable_Network_Graphics

Apng jest pod tym względem dobre że jest bezstratne, ale minusem jest tu wielkość wygenerowanego pliku. Taki sam gif przekonwertowany z apng waży prawie 4 razy mniej, a przekonwertowany z avi prawie 10 razy mniej, chociaż jakość jest nieporównywalna.