Istnieje jeszcze jedna możliwość.

Ktoś na innym komputerze zalogował się w Chrome na to samo konto i zsynchronizowała się historia omniboksu.