Windows 8 jest obecnie najlepszym systemem. Ja już nie widzę powrotu na ograniczoną „7” którą do tej pory uważałem za świetną.