Nie ma możliwości, żeby z tego samego routera jeden komputer pobierał

przez DHCP inne ustawienia niż drugi.

Naprawdę ktoś musi zajrzeć do konfiguracji routera i obu komputerów.

Wydaje mi się, że łączysz się po WiFi z innym routerem z jednego komputera

a z innym z drugiego. Połącz się kablowo z routerem, wywołaj zarządzanie

przez www i podaj, jaka jest konfiguracja routera. Przy okazji sprawdź,

czy faktycznie oba komputery są przez niego obsługiwane.