Skontaktuj się z miejskim/powiatowym rzecznikiem praw konsumenta.