jak baterię masz dobrą, to sprawdź ustawienia strefy czasowej.

zła spowoduje automatyczną aktualizację czasu z internetu na inny czas.Sygnaturka wykonała niedozwoloną operację! Zresetuj komputer i skontaktuj się z administratorem.